Sıradaki içerik:

Sindirim Sistemi Hastalıklarında Diyet Tedavisi

e
sv

Çocuk Disiplini ve Eğitiminde Anne&Baba Rolleri

272 okunma — 04 December 2018 18:50
Çocuklarda Disiplin

Aileler ve çocuklar “disiplin” sözcüğünü ailelerin çocuklarına öğretmenlerin öğrencilerine terbiye vermek için yaptıkları bir baskı olarak görür ve nedense “ cezalandırma” ile eş anlamlı değerlendirilebilir. Disiplin uygun verildiği taktir de aile içinde saygı sevgi ve güvene dayalı denge ve düzen içerisinde giden davranışı yönlendirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Çocuk Eğitiminde Disiplinin Önemi!

Disiplin sadece çocuğunuza yaramazlık yaptığı zaman uyguladığınız bir kural değildir.

Çocuğa güvenli bir ortam hazırlayarak istenilen tutumları yapmasını iç denetim kazanmasını sağlaya biliriz. Çocuğunuzun içsel sorumluluk duygusunun oluşması için çocuğun yalnız başına denetimden uzak olduğu zamanlar önemlidir.

Eğer anne ya da baba yanında olduğu süreçlerde kurallara uyan fakat kendi kendine kaldığında uygunsuz davranışlar sergileyen çocuk henüz içsel denetimini kazanmamış demektir. Anne ve babalar evde sadece otorite ve güç kullanarak disiplin sağlamamalıdır.

Disiplin sağlamak istiyorsanız  bu konuda bilgili olmak bilinçli hareket etmek çocuğunuza karşı net olmak çok önemlidir. Kısa ve öz konuşmak çok fazla lafı dolandırmadan ve uzun cümleler kurmadan çocuktan istenilen davranışı arzu ettiği gibi istemek gerekir.

Aynı zamanda bunları isterken sabırlı ve hoşgörülü olarak çocuğa destek vererek bu tür bir yaklaşımla daha sağlıklı ve çocuk tarafından da özümseyici davranışlar sergileyecektir. Etkili bir disiplin oluştura bilmenin ilk şartı ebeveyn ile çocuk arasında bir uyum sağlaya bilmektir.

Aile içinde ki bireyler rollerinin ve statülerinin farkına varmalıdır. Örneğin  bazen çocuklar yalan söyleme davranışına başvurabiliyorlar yalan söyleme gibi genel bir kural koymak yerine bana doğruyu söylersen sana yardımcı olabilirim. Bana doğruyu söylediğinde seni daha iyi anlıyorum. Ya da bana ne olduğunu söylersen senin ne yapman gerektiği hakkında konuşabiliriz. Bu durumda kısa ve öz cümleler kurmak çocuğun disiplinini kolaylaştırır.

Olumsuz Disiplin Yöntemleri Nelerdir?

Disiplin için en önemli kavramlardan birisi ailelerin ortak tutum sergilemeleridir. Anne babalar içinde bulundukları psikolojik fiziksel ve çevresel koşullar yüzünden çocuklarına farklı davranış ve tutumlar sergileyebilirler. Çocuğun yaptığı bir davranışı anne ceza olarak görüp çocuğu cezalandırıyor baba ise bu cezaya karşı çocuğu ödüllendiriyor sa o zaman burada bir sıkıntı oluşacaktır.

Anne ve baba arasında tutarsızlıklar yaşanacak çocuğun bulunduğu ortamda birbirlerinin vermiş olduğu yaptırımlar ve uyarılar eleştirilecektir. Tutarsız yaklaşım içinde annelerin başvurduğu yollardan birisi de acındırma yoludur. “Beni çok üzdün” Senin yüzünüzden hasta oldum.” Beni  seviyorsan yapma.” Söyleyerek çocuğun söz dinlemesini sağlamaya çalışan bazı annelerimiz vardır.

Buradan annelerimize sesleniyorum. Bu yolla çocuk endişelenir ama yine söz dinlemez hatta daha hırçın davranışlar yapar. Yetişkinlerin kullanmış olduğu olumsuz disiplin yöntemlerinden biri de küsme davranışını sergilemektir. Çocuğun yaptıklarından dolayı iletişim kanallarını kapamak yanına yaklaştırmamak bu davranışları uzun süre devam ettirmek çocuğun küsme davranışını öğrenmesine de neden olacaktır.

Anne- babanın da kendisine küs olmasına dayanamayıp tekrar barışması çocukla öncesine göre daha yakın olma küsme davranışını pekiştirir. Çocuk da nasıl olsa ilişkimiz eskisi gibi olur. Düşüncesiyle çocuğun üzerinde etkili bir yöntem olmaz.

Disiplin anlayışı içinde olmaması gereken diğer bir olumsuz disiplin anlayışı ise fiziksel şiddet uygulamaktır.Anne ve babaların öfkelerine engel olamayıp bazen bu yola başvurdukları görülmektedir. Kulağa hoş gelmese de hiçbir öğretici etkisi olmadığı için çocuğa bir açıklamada bulunmaksızın gerçekleşen bir eylem olduğundan dolayı bazen  çocuk kendisine vurulma sebebini anlayamamaktadır.

Çocuğun aklında kalan tek şey ise şiddet olgusudur. Çocuğa bağırarak, azarlayarak veya aşağılayıcı tarzda konuşmak yada gözünü korkutarak disiplin etmeye çalışmak olumsuz örneklerdir. Bu davranışlar çocuk da ileride kendini öz güvensiz ve aileden uzaklaştırmaya sebep olur.

Bağırılan ve azarlanan çocuk daima anne ve babaya karşı öfke duygusunu da beraberinde getirir. Unutmamak gereken nokta ise anne ve babasının sevgisi çocuk için vazgeçilmezdir.

Çocuğa yanlış davranışlar yaptığında sevilmediği hissettiriliyorsa çocuk bu sefer anne ve babasının sevgisine layık olmadığını düşünecek sevgiyi bulmak içinse her yolu deneyerek daha çok davranış problemi gösterecektir. Şunu unutmayalım ki çocuğun kendi kendini yöneten kendine yeten öz güvenli bir birey olması büyük ölçüde ona sağlanan fırsatlar ve yetiştiği aile ortamı ve çevresine bağlıdır.

Her ailenin kendi anne babasından gördüğü eğitim şekli toplum kabulleri  buna benzer yapılar kazandığı bir terbiye metodu vardır.

Çocuk Eğitiminde Bilinçli Disiplinin ” 12 “ Unsuru

Çocuklarda Disiplin Nasıl Sağlanır?
 • Kendi sınırlarınızı bilin kurallar koyun çocuklarınıza  net ve kararlı olun. Eğer net olmazsanız kaybedersiniz.
 • Çocuğunuza ne öğrettiğinizi anlayabilmek için kendi davranışlarınıza bakın.
 • Yönetenin çocuğunuz değil de siz olduğunuzdan emin olmak için kendinizi dinleyin.
 • Olabildiğince baştan plan yapın zor ortamlardan kaçının.
 • Duruma çocuğunuzun gözünden bakın.
 • Mücadelelerinizi seçin.
 • Kapalı uçlu seçimler sunun.
 • “Hayır” demekten korkmayın.
 • İstenmeyen davranışa başında engel olun.
 • İyi davranışı övün kötü davranışı düzeltin.
 • Bedensel ceza vermeyin.
 • Teslim olmanın sevmek anlamı taşımadığını unutmayın.

Aile Modelleri ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Otoriter Aile Yaklaşımı

Bu yaklaşımda  çocuk ailenin verdiği her kurala uymak zorundadır. Aile katı ve sert bir disiplin uygulanmasından yanadır.Aile çocuğun hata yapmış olmasına fırsat vermez. Çocuğun her yaptığı iş ailenin kontrolünden geçmek zorundadır.

Çocuk Üzerinde ki Etkisi

Bu durumda çocuğun kendine olan öz güveni gelişmez. Çocuk ilerleyen yaşlarda pasif çekingen ve insanlar tarafından kolay etki altında kalan bir yapıya bürünür.

Zamanla çocuğun ruhsal yapısı bozularak en ufak bir şeyde ağlamaya başlar. Arkadaşları ile geçimsiz ve kavgacı bir insan olur. İlerleyen yaşlarda hayatında yaşadığı sıkıntılar karşısında ise dayanaksız ve çaresiz kalır.

İlgisiz ve Kayıtsız Aile Yaklaşımı

Çocuk üzerinde aile aşırı rahat davranışlar sergiler. Aile çocuğun sorumluluklarını görmezden gelerek kaçar. Anne baba çocuğa örnek model oluşturmaz. Bu durumu çocuk sayısı fazla olan ailelerde rastlama ihtimali daha fazladır. Bunun için ki çocuğun dünyasına girmek gibi bir kaygıları yoktur.

Çocuk Üzerinde ki Etkisi

Bu tutumda büyüyen çocuk bencil ve şımarık olur. Dikkatleri çekmek için çocuk alışılmadık davranışlar gösterir. Aile çocuğa model olmadığı için çocuk başka modeller arar ve kendini onlara benzetmeye çalışır. Arkadaşlarıyla tüm zamanını geçirebilir. Zararlı alışkanlıkları ise genç yaşlarda edinmeye başlar.

Koruyucu Aile Yaklaşımı

Çocuğa aşırı derecede özen ve dikkat gösteren bir yaklaşımdır. Bu tip anne babalar çocuklarının işlerini kendi yapmaya çalışır.Onlara göre bu davranış çocuğu tehlikelerden koruyarak dış çevresiyle olan ilişkisini keserek en aza indirmektir.

Çocuk Üzerinde ki Etkisi

İlerde bağımlı Bağımlı tip kişilik Bozukluğuna sahip çocuklar olması olasıdır. Bu çocuklar kendilerini küçük görürler. Ömür boyu yönetilmeye ve korunmaya ihtiyaç duyarlar.Başkalarının kendilerinden daha iyi olduğunu düşünürler.

4.) Tutarsız Aile Yaklaşımı

Genellikle genç ebeveynlerde ve ilk çocuğun yetiştirilmesinde görülür. Anne ve babanın  çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu da  çocuğa yansıtmaları temel sebeptir.Baba otoriter ve baskıcı iken anne koruyucu bir tavır sergilerse bu aile tipi tutarsız yaklaşımı sergilemiş olur.

Çocuk Üzerinde ki Etkisi

Çocuk bir durum hakkında karar  verirken zorluk yaşar. Çocukta tutarsız duygu ve düşünceler oluşa bilecektir. Daima ilişkilerinde güven problemi yaşayacaktır. İleri ki yaşlarda ise dikkat eksikliği olacaktır. Çocuk anne ya da babaya aynı oranda yaklaşamayacaktır. Birine yaklaşırken diğerinden kaçacaktır.

Hoşgörülü Aile Yaklaşımı

Çocuğun duygu ve düşüncelerine  görüşlerine saygı duyulur. Evde herkese söz hakkı verilir. Çocuğa yanlış yapmış olduğu davranışlarda yaptırım uygulanır kurallar çocuğun anlayacağı üslupla açıklanır. Zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır.

Çocuk Üzerinde ki Etkisi

Bu tarz ailede büyüyen çocuklar daha az sorunlu davranış gösterir. Öz güvenli çocuklar yetişir. Çocuk başka alanlarda da kendini rahat ve kolayca ifade edebilir. Arkadaşlarıyla iletişiminde asilik ve kavgacılık görülmez. İleri ki yaşlarda ise cesaretli kendinden emin bir şekilde ayakları üzerinde durabilir.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.